Coronamaatregelen:
Voor evenementen tussen 25 september en medio november kan om een coronatoegangsbewijs gevraagd worden.

Landelijke netwerkdag: Jong en oud - Samen sterk!

Utrecht, Jacobikerk, vrijdag 1 oktober 2021, 10:00 - 17:00 uur

Info
Tickets
Contact

We nodigen je uit voor de landelijke netwerkdag van Netwerk DAK ‘Jong en oud - samen sterk!’ op vrijdag 1 oktober in de Jacobikerk in Utrecht.

In de coronacrisis is de dynamiek van vrijwilligers in het inloophuis, buurtpastoraat en straatpastoraat veranderd. Oudere vrijwilligers komen niet altijd vanzelf terug, nieuwe krachten zijn het team komen versterken. Het is tijd voor herbezinning: pakken we de oude routine weer op, of kiezen we voor verandering? Dat vergt flexibiliteit van zowel de coördinator als de vrijwilligers. Hoe blijf je als vrijwilligersteam nieuwe krachten verwelkomen? Wat zijn de ongeschreven regels in het inloophuis? Hoe geef je oudere vrijwilligers een rol die hen past? Zijn er mogelijkheden voor vrijwilligers die geen gastheer of gastvrouw (meer) willen zijn? Hoe ga je in gesprek met potentiële nieuwe vrijwilligers?

Wat kun je verwachten?
In het inloophuis werken jong en oud, ervaren en nieuw, mensen van verschillende komaf, zij aan zijn. Tijdens deze netwerkdag bieden wij reflectie op en handvatten voor het werken met een diversiteit aan vrijwilligers, zodat je samen sterk kan zijn. Werken met een kleurenpalet aan mensen kan een team krachtig doen functioneren, maar de verschillen kunnen ook leiden tot verwarring, onbegrip of meningsverschillen. Door middel van inspirerende sprekers en verdiepende workshops word je toegerust om beter samen te werken met elk type vrijwilliger van elke generatie. Je krijgt meer inzicht over wat de échte drijfveren van vrijwilligers zijn en hoe je vrijwilligers kunt werven en motiveren.

Coronamaatregelen
Let op: voor deze dag heb je een coronatoegangsbewijs nodig via de CoronaCheck app of op papier. Meer informatie over hoe je dit regelt vind je op deze website-pagina van de Rijksoverheid.

Sprekers:

Ertoe doen en Meedoen – op een zinvolle manier ouder worden – Petra van Loon en Willem-Jan de Gast
Hoe geef je oudere vrijwilligers een nieuwe rol in het inloophuis? Hoe kun je als coördinator oudere vrijwilligers begeleiden in een nieuwe fase in hun leven, omdat er misschien minder mogelijk is dan voorheen?
Petra van Loon is de programmaleider van het programma ‘Samen Ouder Worden’, waar vrijwilligersorganisaties samen met ouderen op zoek gaan naar nieuwe vormen van vrijwillige inzet die aansluiten bij de wensen en behoeften van oudere vrijwilligers. Petra en Willem-Jan bieden een nieuwe kijk op de rol van de vrijwillige inzet van ouderen, zodat ouderen waardig en met zingeving oud mogen worden.

Ontwikkelingen in het werkveld – Marchien Timmerman
Hoe kan een inloophuis vanuit de presentiebenadering niet alleen aanwezig zijn voor de bezoekers, maar ook een zinvolle plek zijn voor vrijwilligers? Tijdens de coronacrisis is gebleken dat het inloophuis voor veel vrijwilligers een plek is om anderen te ontmoeten en betekenisvol bezig te zijn. Marchien Timmerman reflecteert op de praktijk en recente ontwikkelingen in het werkveld.

Marchien Timmerman is presentie-trainer en teamleider en docent bij de Hogeschool Windesheim. De presentiebenadering is voor haar de basis en het uitgangspunt voor betekenisvol werken en samenwerken. Marchien is twintig jaar werkzaam geweest in sociaal opbouwwerk en buurtpastoraat in Amsterdam.

Workshops 13.00-15.00 uur:

Lange workshops (2 uur)

1. Een nieuwe levensfase – Rieke Schouten en Heleen André de la Porte
De beeldvorming over ouderen is vaak eenzijdig en negatief, merkt Rieke Schouten, projectleider Lang Leve Kunst bij Stichting RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo. In de workshop laat Rieke zien dat ouderen ook zo naar zichzelf kijken. Ouderen, dat zijn altijd de anderen, daar hoor je zelf niet bij. Rieke kijkt naar deze levensfase als een tijd van afscheid nemen, maar ook van nieuwe vragen en nieuwe mogelijkheden. Dat moet je leren. “Met een beetje mildheid, geduld en humor. Dan is het ook een mooie tijd, want ouderen zijn geen watjes.”

2. Communicatie bij cultuurverandering – Marije van de Berg
In het inloophuis zijn vaak veel patronen en ongeschreven regels: ‘We zijn het zo gewend, dus doen we het zo’. Hoe kun je samen een patroon doorbreken? Hoe kom je in beweging van vaste patronen naar een situatie waar iedereen zich welkom voelt? Marije van den Berg traint deelnemers aan de workshop in een communicatiestijl die zij kunnen inzetten om te ontdekken: wie heb je voor je en hoe kun je verandering mogelijk maken?

Het levensmotto van Marije is: “Juist wanneer jij ontdekt wat jij allemaal te bieden hebt aan de wereld – en sterker nog aan de mensen om je heen – dan mist dát zijn impact niet! Elk mens heeft zo zijn of haar invloedsferen, talenten en gaven gekregen.”

Korte workshops (ronde van 2x 1 uur):

3. Vrijwilligers verbinden – Robin de Jong
Hoe ga je in gesprek met potentiële vrijwilligers en hoe blijf je in verbinding met de vrijwilligers in jouw organisatie? Dat is het thema van de workshop van Robin de Jong, buurtpastor voor het Stiltecentrum in Utrecht. Met deelnemers gaat hij aan de slag met ‘het spiegelgesprek’, een gespreksmethode waarbij naar elkaar luisteren centraal staat.

Robin is als jonge pastor en coördinator binnengekomen bij een groep vrijwilligers op leeftijd, waarvan de meeste al vele jaren verbonden zijn aan de inloop van het Stiltecentrum. Tijdens de coronaperiode liep er spontaan een jonge studente binnen. Er kwam een interessante uitwisseling op gang tussen de oudere vrijwilligers en deze piepjonge vrijwilligster. Al spiegelend ontdekten ze elkaars motivatie voor het werk en werden vooroordelen over en weer bespreekbaar.

4. Jongeren inspireren – Johanna Hoving - Oranjehelpers
Johanna Hoving geeft coaching en begeleiding aan pioniers die hun eigen jongerenvrijwilligersnetwerk starten. Ze houdt zich bezig met de vraag: hoe kun je jongeren inspireren en faciliteren om zich in te zetten voor kwetsbare mensen in hun eigen stad? Tijdens de workshop deelt ze successtrategieën voor het werven van jonge vrijwilligers en gaan ze in gesprek over Waarom je eigenlijk jongeren zou willen betrekken bij je organisatie. Dit vraagt een andere benadering dan je tot nu toe gewend bent.

Programma:

9.30 uur: Ontvangst met koffie/thee
10.00 uur: Opening en korte inleiding op het thema
10.10 uur: Welkomstwoord door voorzitter Netwerk DAK
10.15 uur: Generatiequiz
10.30 uur: Ertoe doen en Meedoen – op een zinvolle manier ouder worden – Petra van Loon en Willem-Jan de Gast
10.50 uur: Ontwikkelingen in het werkveld - Marchien Timmerman
11.15 uur: Panelgesprek met verhalen uit de praktijk
11.45 uur: Muzikale verrassing

12.00 uur: Lunch en gelegenheid om elkaar te ontmoeten

13.00 uur: Keuze uit verdiepende workshops:
1. Een nieuwe levensfase (Rieke Schouten en Heleen André de la Porte)

2. Communiceren bij cultuurverandering (Marije van de Berg
)
3. Vrijwilligers verbinden - (Robin de Jong)

4. Jongeren inspireren - (Johanna Hoving)

15.00 uur: Korte pauze
15.15 uur: Terugblik workshops en muziek
15.45 uur: Gouden tips Jan van Opstal (2016-2020 werkzaam bij Netwerk DAK)
16.00 – 17.00 uur: Borrel en informeel afscheid Jan van Opstal


Utrecht Provincie Utrecht Netwerk DAK

Netwerk DAK

Netwerk DAK bundelt 150 inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat door heel Nederland die open staan voor ieder die een gesprek wil, een vraag heeft, eenzaam is of juist iets wil doen met anderen.