Coronamaatregelen:
Tot tenminste dinsdag 25 januari zijn helaas geen concerten en theatervoorstellingen mogelijk. Livestreams gaan wel door.

Kerk 2030 - Dienstbaarheid en leiderschap

Webinar, Online, maandag 28 maart 2022, 19:30 - 20:45 uur

Info
Tickets
Contact

Kerk2030 organiseert in seizoen 2021-2022 opnieuw zeven webinars over kerkzijn en kerkdoen. Tijdens elk webinar staat ieder keer één praktijkveld centraal. Naast verbreding en verdieping van het onderwerp is er veel gelegenheid tot ontmoeting en gesprek tussen deelnemers uit heel Nederland.

1. Christus zien en God ontmoeten - 27 september 2021

Door Almatine Leene, predikant de Open Poort Hattem en Theoloog des Vaderlands.

2. Vertrouwen op de kracht van genade - 25 oktober 2021

Door Esmé Wiegman (directeur Valente en deeltijdstudent HBO Theologie) is dan de inleider.

3. Toegewijd en heilig leven - 29 november 2021

Met Arnold Huijgen, theoloog en Hoogleraar systematische theologie TU Apeldoorn.

4. Leven uit liefde, gericht op gemeenschap - 31 januari 2022

Met Stefan Paas, theoloog publicist en hoogleraar.

God vernieuwt zijn kerk steeds opnieuw. Hierbij speelt 'gemeenschap' een belangrijke rol. Zo kun je elkaar steunen en een open plek van vrede zijn voor mensen om je heen.

Op welke manier kunnen gemeenschappen met poreuze randen heilbrengend aanwezig zijn in de omgeving waar jij woont? Hoe ziet dat er in de praktijk uit? En hoe organiseer je dat vanuit een (traditionele) plaatselijke kerk?

5. Nieuwe levensstijl, als goede rentmeester - 28 februari 2022

Met Dorina Nauta, projectleider en theoloog Integral Mission bijTearfund Nederland.

Het woningentekort, de coronacrisis, armoede, toeslagenaffaire, recisme, en de klimaatcrisis. Hoe zijn we kerk in een wereld vol onrust en gebrokenheid? Wat betekent dat voor jouw en mijn leven? Wat is goed nieuws voor jouw straat, familie of collega's?

6. Dienstbaarheid en leiderschap - 28 maart 2022

Met Laura Dijkhuizen, decaan en docent bij Foundation Academy Amsterdam.

7. Kerkvernieuwing in de praktijk - 25 april 2022

Met Janneke Burger, predikant NGK Enschede en bestuurslid Kerk2030.

Over Kerk 2030

Kerk2030 is een landelijke kerkvernieuwingsbeweging van lokale kerken voor lokale kerken. We willen elkaar inspireren en stimuleren iets van Gods Koninkrijk zichtbaar te maken. Daarvoor hebben we oefenplaatsen nodig: plekken waar we bronpraktijken (Christus zien, kracht van genade en heilig leven) beoefenen om te leven van wat God geeft. Vandaaruit krijgen we alles wat nodig is om deel-praktijken (gemeenschap, nieuwe levensstijl en leiderschap) te leven. Deze bron- en deelpraktijken zijn verwoord in twee publicaties: ‘Geloven doe je samen’ en ‘De kerk als oefenplaats’. Op www.kerk2030.nl/publicatie kun je deze downloaden.

Verlangen
Het is ons verlangen dat lokale kerken groeien in geloof, hoop en liefde en heilbrengend aanwezig zijn in de samenleving. Daartoe inspireren en stimuleren we leden en leiders van lokale kerken duurzaam te reflecteren op hun manier van kerkzijn en kerkdoen. De lokale kerk mag een veilige plaats zijn waar we leren wat geloven is – door te oefenen. Kerk2030 wil lokale kerken helpen die plek in te nemen.

omKERKen
Kerk2030 wil de blik van kerken richten op de diepe betekenis van het leven in Christus’ Koninkrijk. Daar begint het nieuwe leven, tastbaar en concreet. We hebben oog op lokale kerken die onderweg zijn. Zij kunnen elkaar inspireren, versterken en bijstaan. Kerk2030 wil daartoe stimuleren. In die zin gaat het steeds ‘om kerken’. Om kerken die werken, om kerken die samenwerken en samen werken. Kerk2030 biedt daarvoor een landelijk Geloof, Leer- en OntWikkeltraject (GLOW) aan voor leden en leiders van lokale kerken.Tijdens zo’n traject staat de eigen lokale context centraal. Ieder GLOW-traject bestaat uit circa 10 kerken.

Verdieping
Kerk2030 organiseert landelijke webinars over de kerk als oefenplaats. Gestimuleerd door een inleider leren deelnemers uit heel Nederland van en met elkaar over kerkzijn en kerkdoen in deze tijd! Dit doen we door ontmoeting en gesprek. De webinars die in seizoen 2020-2021 georganiseerd zijn kun je terugkijken op www.kerk2030.nl/terugkijkenwebinars. Daar delen we ook de links naar de YouTube video’s die tijdens deze webinars gebruikt zijn en per webinar de kernboodschap in drie minuten. In seizoen 2021-2022 staat elke laatste maandag van de maand tijdens een online ontmoeting één praktijkveld centraal. Op www.kerk2030. nl/webinars vind je het programma en de sprekers en kun je je ook aanmelden (gratis).

Lokaal doen
We hopen en verwachten dat de activiteiten van Kerk2030 bijdragen aan het feit dat meer en meer zussen en broers via lokale kerken mee gaan doen! Dat ze elkaar inspireren en stimuleren christen te zijn op hun eigen plek. Dat ze duurzaam reflecteren op hun praktijken van kerkzijn. Dan zullen gemeenteleden en kerkenraden hand in hand, schouder aan schouder bidden en werken aan een vernieuwende manier van kerkzijn op hun eigen plek. Want de kerk van Christus is nooit ‘af.’ Ze is pas af als Jezus terugkomt. Dán is Zijn Koninkrijk definitief en volmaakt. Dan is Christus’ missie compleet en vieren wij het feest van de bevrijding. Tot die tijd mogen wij hier op aarde door de Heilige Geest samen oefenen op een veilig plek die wij kerk noemen. Doe je mee?

Agenda


Conferenties Kerk2030

Kerk2030

Kerk2030 is een initiatief van onderaf door gemeenteleden met een gloeiend hart voor Christus Kerk.


  • Uitgelicht

  • Filmvertoningen: 24 uur met Kinga Bán

    In de aanloop naar één van de laatste concerten van Kinga Bán volgde filmmaker Willemijn Goos de zangeres een dag op de voet. Het leverde een indringend document op. Zonder interviews, zonder georkestreerde scènes, is het een onverbloemde registratie van een dag uit het leven van Kinga Bán. ’24 uur met Kinga Bán’, in mei te bekijken in diverse bioscopen in het land of via een online stream, laat een levend getuigenis zien van een hoopvolle God. Een God die ondanks, en misschien zelfs dankzij, tegenslag volop geloofd mag worden.

  • Trinity Wereldwijs: De Eén Grote Familie tour
  • New Wine Zomerconferentie 2022