DEV
X Geschikt maken voor andere onderwerpen, maar hier bepalen voor welke daadwerkelijk een query wordt gedaan
X Aantal toekomstige events meewegen

Geloofwaardig Spreken