Kleine concerten tot 30 bezoekers zijn weer mogelijk. Alle activiteiten worden conform de richtlijnen van het RIVM uitgevoerd.

ChristenUnie huiskamergesprek: Grenzen aan gastvrijheid

Naar een rechtvaardig migratiebeleid

De toestroom van vluchtelingen zet de verhoudingen in onze samenleving op scherp. De Bijbel spoort ons aan de vreemdeling lief te hebben en gastvrij te onthalen. Velen zien migranten echter als bedreiging voor hun identiteit, gemeenschap en bestaanszekerheid. ChristenUnie leider Gert-Jan Segers wil met u nadenken over de kaders voor een rechtvaardig migratiebeleid. Wat is onze draagkracht en waar liggen de grenzen van onze gastvrijheid?

Programma:
18:00-19:00 uur: Eten met Gert-Jan Segers in de Bethelkerk (NB: op basis van aanmelding via reserveringsformulier.)
19:00-19:30 uur: Ontvangst met koffie en thee
19:30-21:15 uur: Het huiskamergesprek met Gert-Jan Segers en Paul Scheffer
21:15-22:15 uur: Borrel met live muziek m.m.v. Antonie Fountain (Schrijvers voor Gerechtigheid)