There is More! Next

Over There is More! Next

Het Evangelisch Werkverband heeft voor de volgende There is More! Next conferentie de Schotse voorganger Alan Ross uitgenodigd om onderwijs te geven over de Bijbelse fundamenten van profetie. Voor iedereen die wil groeien in het gebruik van de profetische gaven en de bedoeling ervan meer wil leren begrijpen. Het thema van deze dagen is ‘Hearing God’s Voice’: Hoe kan je de stem van de Heilige Geest leren verstaan? Alan Ross is voorganger van Gateway Church in Glawgow en reist al ruim 20 jaar over de hele wereld om kerken en christenen te dienen met zijn profetische gave. Op 31 mei spreekt hij op een avond in Garderen, op 1 juni in Hardinxveld-Giessendam.


Tickets