Compassion

Over Compassion

Wij geloven dat ieder kind belangrijk is en dat armoede te verslaan is. Daarom bevrijden wij kinderen van armoede, in Jezus' naam.


Tickets