Publiekspresentatie Kerk2030 (video/webinar online)

Online, Livestream, woensdag 16 september 2020, 16:30 - 17:45 uur

Info

Tijdens deze online publiekspresentatie van Kerk2030 wordt het boekje 'Geloven doe je samen' gepresenteerd, gericht op gemeenteleden en predikanten.

Programma
16:15 Countdown
16:30 Start publieke presentatie
- Geloven doe je samen, door Roel Kuiper (Voorzitter RvB Theologische Universiteit Kampen)
- Praktische vertaling, door Gerbram Heek (predikant Fonteinkerk Buitenpost)
- Reflectie op initiatief Kerk2030, door Agnes Huizenga (Stafwerker Gebed New Wine Nederland)
- Online dialoog tussen publiek en sprekers
17:30 uur Hoe nu verder?
17:45 uur Einde

Webinar
Een webinar is een online videopresentatie. 5 dagen voor het evenement ontvangt u een link waarmee u vanaf een kwartier voor aanvang kunt inloggen om het evenement thuis vanaf uw computer of tablet mee te maken.

Over Kerk2030
Kerk2030 is een initiatief van onderaf door gemeenteleden met een gloeiend hart voor Christus' Kerk. Aangemoedigd door het herenigingsproces van GKv en NGK zijn we bezig met een impuls voor lokaal kerkzijn. Christus volgen en samen kerk zijn in onze tijd voor onze omgeving.

Kerk2030 is in 2017 gestart met een aantal conferenties en werkt vanaf 2018 met 12 gemeenten aan lokale vernieuwingstrajecten. Dat worden er meer in de komende jaren. Deelnemende kerken leggen daarbij hun eigen accent passend bij hun lokale context. Kijk voor meer info op www.kerk2030.nl