New Wine Zomerconferentie 2021: Leven in Jezus

Liempde, Landgoed Velder, donderdag 22 - zondag 25 juli 2021

Info
Tickets
Contact

Thema: Leven in Jezus
New Wine neemt je deze zomer mee in het thema Leven in Jezus. In Matteüs 11:29-30 nodigt Jezus ons uit om zijn juk op te nemen en van hem te leren. In de kern laat die tekst zien wat het betekent om christen te zijn. Jezus nodigt ons uit om elke dag met Hem te wandelen, zodat we steeds meer op hem gaan lijken in karakter, leven, woorden en werken. Ga hiervoor mee op reis met de Zuid-Afrikaanse theoloog Alexander Venter en tevens hoofdspreker van de conferentie.

Spreker: Alexander Venter
Alexander is voorganger van een Vineyard-gemeente. Hij schreef boeken als Doing Church, Doing Healing, en Doing Spirituality. In dit laatste boek beschrijft Alexander de weg dat navolgen van Jezus meer is dan bekering alleen. Het betekent een levenslang-leerproces waarin we Jezus op de voet volgen. Alexander maakt dit concreet vanuit het onderwijs van Jezus (over de komst van het Koninkrijk), het onderwijs van Paulus (over de kracht en inwoning van de Geest) en de geschiedenis van christelijke spiritualiteit (geestelijke disciplines/oefeningen). Kijk voor meer informatie op onze vernieuwde website

Welke tickets kun je boeken?

  1. Je kunt een ticket boeken voor onze digitale conferentie van 22 t/m 25 juli.
  2. Je kunt ook als daggast langskomen op ons evenemententerrein op Landgoed Velder in Liempde op 23, 24 en/of 25 juli. Let op: je moet dan van tevoren online een ticket hebben geboekt.
  3. Als je tussen de 13 en 17 jaar bent kun je je aanmelden als deelnemer voor de fysieke Next Conferentie van 22 t/m 25 juli.
  4. Wil je als medewerker deelnemen aan deze conferentie, bijvoorbeeld als jeugdleider bij Next, medewerker bij de Technische Dienst, kinderwerker zijn of helpen bij de op- en/of afbouw of in één van de andere teams, meld je dan aan onder het kopje 'medewerker'.

Hoe gaan we om met de betaling?

We werken enthousiast aan een goed zomerprogramma voor jong en oud. Ook maken we hiervoor de nodige kosten. Tegelijk brengt de coronapandemie de nodige onzekerheid met zich mee, of met name het fysieke deel van de conferentie door kan gaan. Toch nodigen we je van harte uit je sowieso in te schrijven.

Zoals het er nu uitziet gaat de digitale conferentie zeker door. Dat bedrag zal TrueTickets daarom een week na aanmelding incasseren. Voor de Next Conferentie en de mogelijkheid om daggasten te ontvangen in Liempde, zal er langer onzekerheid zijn (we weten dat pas waarschijnlijk begin juli). De deelnamekosten voor deze onderdelen worden pas geïncasseerd als zeker is dat ze doorgaan.

Tijdens het boeken van je ticket kun je aangeven of je een deel van je inschrijfgeld wilt doneren ter dekking van de voorbereidingskosten. Dit als het onverhoopt niet mogelijk is om bezoekers op het evenemententerrein te mogen ontvangen.

Agenda


Conferenties New Wine New Wine Zomerconferentie

New Wine Zomerconferentie

Eind juli wordt de jaarlijkse New Wine Zomerconferentie georganiseerd, op Landgoed Velder in Liempde, voor velen bekend van het Flevo Festival.