Retraite Een Nieuw Begin

Dinsdag 13 - donderdag 15 februari 2024

Diepenveen, Klooster Nieuw Sion

Retraite Een Nieuw Begin

Diepenveen, Klooster Nieuw Sion, dinsdag 13 - donderdag 15 februari 2024

Info

Een nieuwe fase in je leven. Je staat aan het begin ervan, nog aan de rand. Voor je ligt dat onbekende land. En je wilt tijd maken voor het besef dat je hier staat, aandacht geven aan de stap die je gezet hebt, of nog gaat zetten. Met Retraite Een Nieuw Begin ga je enkele dagen de stilte van het klooster in om de oversteek naar dat nieuwe land met aandacht te maken. Het programma wordt begeleid vanuit benedictijnse spiritualiteit, door Maria van Mierlo.

Tijdens Retraite Een Nieuw Begin neem je tijd voor de drie stappen die bij verandering horen:

1- Terugkijken, waar kom je vandaan (hoe was het, wat laat ik achter)

2 - Om je heen kijken, waar sta je nu (hoe is het, hoe voelt de grond onder mijn voeten)

3 - Vooruit kijken, waar ga je naar toe (hoe wordt het, wat ligt er voor me)

Hoe ziet de retraite 'Een Nieuw Begin' eruit?

Je bent drie dagen in Klooster Nieuw Sion. We volgen de vier gebedstijden van de jonge gemeenschap van Nieuw Sion: een eigentijds getijdengebed, met (Taizé)liederen, stilte en meditatieve teksten. 's ochtends is er een ochtendprogramma rond het thema van de dag, 's middags is er lege tijd en (eventueel) een middagprogramma. 's avonds is er een korte avondbijeenkomst voorafgaand aan het nachtgebed.

Retraite 'Een Nieuw Begin' is een ervaringsgerichte groepsretraite met verschillende werkvormen, waaronder (groeps)gesprekken en adem-, loop- en lichaamswerk. Ook worden er dingen uitgewerkt in kleinere subgroepen. Je werkt toe naar een individueel ritueel waarmee je de overgang naar de nieuwe fase bekrachtigt dan wel inluidt.

Het thema van de dagen is:

1 - Terugkijken, waar kom je vandaan

2 - Om je heen kijken, waar sta je nu

3 - Vooruit kijken, waar ga je naar toe

Kijken dus, maar vooral ook: luisteren. Naar je zelf en naar wat er gebeurt in je leven. Maria van Mierlo begeleidt je in dat proces vanuit de benedictijnse spiritualiteit. Duidelijk en zacht tegelijk. Je krijgt theorie aangeboden over de benedictijnse wijze van:

- omgaan met gevoelens en gedachten

- besluitvaardig zijn

- meebewegen

Dagorde (onder voorbehoud)

08:00 Ochtendgebed

08:30 Ontbijt

10:00 Ochtendprogramma

12:00 Middaggebed

12:30 Lunch

13:30 Stille tijd

15:30 Middagprogramma

18:00 Avondgebed

18:30 Avondmaaltijd

19:30 Avondprogramma

21:30 Nachtgebed

Je begint om 19:30 uur op de aankomstdag. De retraite eindigt om 14:30 uur op de vertrekdag.

Over de begeleiding

Maria van Mierlo is cisterciënzer leek, coach en geestelijk begeleider. Ze leeft en werkt ruim twintig jaar vanuit benedictijnse spiritualiteit. Ze ontwikkelt en begeleidt retraiteprogramma's en schrijft daarnaast artikelen, columns en podcasts, o.a. voor het Nederlands Dagblad en KRO-NCRV. Voor meer informatie: www.mariavanmierlo.nl. Haar overige retraite-aanbod vind je op www.hebhethart.nu.

Maria zelf: 'Ik vind het heel mooi om juist in Nieuw Sion dit programma te kunnen aanbieden, want het klooster is vertrouwde grond voor mij. Ik kwam er als kind al met mijn ouders, en later werd ik er lid van de Cisterciënzer Groep Sion. De monniken van Sion (nu Schiermonnikoog) hebben me de geestelijke weg gewezen die bij me hoorde. Van hun rijkdom deel ik nu uit. Zeker ook dit keer, met Retraite Een Nieuw Begin.'

Toelichting op het programma

Een nieuwe fase kan vreugdevol zijn of verdrietig. Je kiest ervoor of het overkomt je, maar in ieder leven komen ze beide voor.

Je hebt de overgangen die niet tegen te houden zijn. Elk jaar ouder worden bijvoorbeeld. Of, letterlijk: 'overgaan' naar de volgende groep op school. Het ouderlijk huis verlaten, gaan studeren, een baan vinden. Dat zijn gebeurtenissen die zich bijna als vanzelf voltrekken. Ze voelen op een of andere manier 'logisch', kloppend.

Maar soms overkomt een overgang je tegen je zin en dan kan het als een breuk voelen. Je verzet je, maar je huwelijk strandt waar je bij staat. Je wordt ontslagen, of je moet met pensioen terwijl je dat nog lang niet wil. Er gaat iemand dood. En hoezo 'eerste kind' – was het maar waar dat je kinderen kréég! In dat soort situaties gaat het om afscheid nemen van iets wat was.

Beide soorten van switchen naar een nieuwe fase horen bij mens zijn. Het zijn geen dingen waarmee je naar een dokter hoeft, maar ze vragen wel om aandacht, om liefde. Het is sowieso goed om met aandacht te leven, maar zeker rondom zulke periodes, omdat er anders emoties ondergronds gaan. Als je geen adem en lucht en ruimte geeft aan wat je voelt bij aanvang van een nieuwe fase, kan het je jaren later nog opbreken. Want: niet goed doorleefd, niet uitgesproken, niet met aandacht begonnen aan het nieuwe.

Of je jouw nieuwe fase nu ingaat uit vrije wil of met tegenzin, deze retraite helpt je bij het ordenen van de situatie. Je zet jezelf stil, zodat je niet gehaast voorbij leeft aan de verandering in je leven. Je neemt afscheid van wat voorbij is en krijgt zicht op wat voor je ligt.