DEV
X Geschikt maken voor andere onderwerpen, maar hier bepalen voor welke daadwerkelijk een query wordt gedaan
X Aantal toekomstige events meewegen

Greatly Blessed

Greatly Blessed

Greatly Blessed is een inspirerende gospelformatie die regelmatig concerten verzorgt in Nederland. De groep bestaat uit 12 zangers en band.


Video playlist