Toerustingsdag over Hechting - Rafaël Nederland

Kies een datum uit de agenda om te reserveren

Wat is hechting, welke hechtingsstijlen zijn er en welk effect heeft hechting op ons en onze relaties en wellicht ook op onze relatie met God?

Hechten leren we in onze kinderjaren en aangezien niemand van ons ouders heeft van voor de zondeval ervaren we allemaal wel in meer of mindere mate gebrokenheid in wel of niet goed gehecht zijn. Het is belangrijk dat we hier zicht op krijgen en onszelf hiervan bewust zijn, bewustwording kan immers leiden tot verandering en vanuit deze verandering kunnen we naast anderen staan in dit proces!

Onze spreker, Janneke Konz, zal dit onderwijs geven vanuit haar Bron, het hart van de Vader, Rafaël, de God die herstelt!

Dit thema is een thema waar iedereen mee te maken heeft, bewust of onbewust, dus zorg dat je erbij bent!

Janneke Konz is arts-psychotherapeut, het is niet alleen haar vak, maar vooral haar liefde voor mensen, zodat mensen weer verder in ontwikkeling komen en in verbinding met zichzelf en anderen kunnen leven. Zij doet dit door mensen zicht te bieden op onderliggende patronen die tot klachten hebben geleid. Het niet goed gehecht zijn kan zo’n onderliggend patroon teweeg hebben gebracht. Janneke zal ons daarom uitleg geven over het thema hechting.

De Toerustingsdag is bedoeld voor iedereen met interesse in dit thema: pastoraal werkers, gemeenteleiders en verder voor iedereen die wil leren. Ook voor mensen die zelf met het thema te maken hebben zal deze dag leerzaam en helpend zijn en zijn van harte welkom!

Programma:

09.30 uur Registratie en koffie/thee

10.00 uur Aanvang programma

12.30 uur Lunch

13.15 uur Vervolg programma

15.00 uur Afsluiting


PHP 5.6.40


Rafael Nederland Conferenties

Rafael Nederland

Rafaël Nederland is een landelijke denominatie, waarbij bijna veertig gemeenten zijn aangesloten. Het is een beweging waarin de aangesloten gemeenten en hun leiders samen optrekken om elkaar te bemoedigen en ondersteunen en samen in de missie van God te staan in ons land en daarbuiten


Uitgelicht