DEV
X Geschikt maken voor andere onderwerpen, maar hier bepalen voor welke daadwerkelijk een query wordt gedaan
X Aantal toekomstige events meewegen

Psalmen & Gezangen

Wanneer wordt het waar? - Sela

Wanneer wordt het waar, die lang beloofde vrede? De wereld smacht ernaar. Er wordt zo zwaar geleden.

Psalm 25: I Run To You - Project of Love

Keep your eyes on God. Focus on Him. Don't look down, don't look left or right, don't be distracted by what's going on, eyes on Him. Run to Him.

Wat hou ik van uw huis (Psalm 84) - Psalmen voor Nu

Wat hou ik van uw huis, Heer van de hemelse legers. Ik kan zo sterk verlangen naar de binnenpleinen van de Heer.

Psalm 81 - Open Your Mouth Wide - Project of Love

Open your mouth wide, and I will fill it with good things. I would satisfy you with wild honey from the rock.

Ik val niet uit Zijn hand (Psalm 16) - Psalmen voor Nu

Mijn God ik kom naar u, dan ben ik veilig Ik heb het u gezegd en blijf het zeggen: Ik heb u nodig Heer, de rest is overbodig

Sons of Korah - Isaiah 53

Bijna nooit wijken we af van de Psalmen bij onze composities, maar er was één deel van de bijbel waar we geen weerstand aan konden bieden.

Sons of Korah - Psalm 127

Psalm 127 is geschreven door Salomo en in veel opzichten is het een mengeling van de taalstijl van Prediker en de stijl van Spreuken.

Sons of Korah - Psalm 1

Psalm 1 is een reeks zaligsprekingen, heel vergelijkbaar met de zaligsprekingen van Jezus die het openingsgedeelte vormen van de Bergrede.

God van liefde, God van trouw - The Psalm Project

God van liefde, God van trouw, U die alles schiep mij ook maakte, mij hier ziet mij in ’t leven riep

Sela - Toekomst vol van hoop

U geeft een toekomst vol van hoop; dat heeft U aan ons beloofd. Niemand anders, U alleen, leidt ons door dit leven heen.