Coronamaatregelen:
Tot tenminste dinsdag 25 januari zijn helaas geen concerten en theatervoorstellingen mogelijk. Livestreams gaan wel door.

Klooster Nieuw Sion: Lectio Divina

Diepenveen, Klooster Nieuw Sion, donderdag 9 december 2021, 19:00 - 20:30 uur

Info

De mens kenmerkt zich door een ‘haastige’ manier van leven. Is dat erg? Soms niet. Soms wel. Als we haastig zijn, dan is het lastig om de gevoelens van ons eigen hart te beleven en te verwerken. Haast en onrust is dan wat dit verhindert. Maak ruimte voor Lectio Divina op Klooster Nieuw Sion in Diepenveen.

Lectio Divina is een manier om biddend de bijbel te lezen. Het is een oude traditie, met wortels in de Vroege Kerk, vooral beoefend door de woestijnvaders in Egypte en Syrië in de vierde en vijfde eeuw. Augustinus en oude kerkvaders schreven al over de wisselwerking van lectio (lezing), meditatio (overdenking) en oratio (gebed), zo ook Luther (‘blijven bij één ding’). Voor veel monniken is het een dagelijkse bezigheid.

Klooster Nieuw Sion wil in onze tijd voortzetten wat de monniken ons hebben doorgegeven: lezen, overdenken in je hart en je diepste verlangen neerleggen bij de Bron van ons verlangen. Een tekst kan een Woord van God voor jou worden, wanneer je luistert met je hart, in alle stilte en rust een woord gezelschap houdt, en misschien ervaart hoe God spreekt in jouw innerlijk.

Lectio Divina wordt voor elke 2e & 4e donderdag van de maand georganiseerd en vindt plaats tussen 19.00-20.30 uur.
Er zijn geen kosten aan verbonden, maar een gift wordt op prijs gesteld.