Klooster Nieuw Sion: Stilteretraite

Diepenveen, Klooster Nieuw Sion, maandag 1 - woensdag 3 mei 2023

Info
Tickets
Contact

Een meerdaagse stilteretraite is een uitgelezen gelegenheid om het eigen innerlijk leven aandacht te geven. Klooster Nieuw Sion is daar een goede plek voor, omdat er stilte heerst, het gebed van de monniken nog voelbaar ‘in de muren zit’ en omdat er nog steeds viermaal daags een getijdengebed gebeden wordt. De Stilteretraite is één van de best bezochte retraites van het klooster.

Ieder mens is een pelgrim op de eigen levensweg: een wegzoeker, een zinzoeker, misschien een Godzoeker. Wie zou niet graag een rustpunt in zichzelf vinden en een beter zicht op een zinvol leven in onze complexe, hectische wereld? De Geest van de Allerhoogste staat ons te allen tijde bij op onze zoektocht. Maar merken we dat in het dagelijks leven wel op?

Een paar dagen leven in het dagritme van de getijdengebeden schept ruimte om het verlangen in de diepere lagen van ons wezen te horen. Iedere mens heeft dat verlangen en elke deelnemer zal eigen ervaringen gewaarworden, gedragen door de verbondenheid binnen de retraitegroep.

Programma retraite
Op dag 1 zullen we het klooster verkennen, teksten en psalmen lezen en samen stil leren zijn. Daarna begint een periode van 42 uur waarin niet gesproken wordt en eenieder de tijd tussen de gebeden en de maaltijden naar eigen inzicht invult. De maaltijden worden verzorgd door een gastvrouw/-heer en ook die zijn in stilte. Iedere deelnemer heeft op de ochtend van de derde of vierde dag een kort gesprek met de begeleider. De laatste middag wisselen we onze ervaringen uit.

De stilteretraite is van maandagochtend tot en met woensdagmiddag en wordt begeleid door Bram Jansen. NB: je kunt ook kiezen voor een dag extra verblijf t/m donderdag 30 maart (16.00 uur).

Retraitebegeleider
Bram Jansen heeft als gids van wandelgroepen vele – merendeels contemplatieve - kloosters in binnen- en buitenland van binnen leren kennen. Daar heeft hij de krachtige en heilzame werking van de stilte in een gebedsgemeenschap ervaren. Hij is door Jezuïeten gevormd als geestelijk begeleider en is als oblaat verbonden aan de Benedictijner Sint Adelbertabdij in Egmond-Binnen. Sinds tien jaar begeleidt hij regelmatig meerdaagse stilteretraites in de Adelbertabdij (en een enkele keer op een andere plek).

PHP 5.6.40


Trainingen Klooster Nieuw Sion Retraites

Klooster Nieuw Sion

Nieuw Sion is een kloosterlijke haven waar je dichter bij God, jezelf en de natuur kunt komen. In het gastenhuis ben je welkom voor individueel verblijf of retraite.


Uitgelicht