Coronamaatregelen:
Tot tenminste dinsdag 25 januari zijn helaas geen concerten en theatervoorstellingen mogelijk. Livestreams gaan wel door.

Klooster Nieuw Sion: Driedaagse stilteretraite

Kies een datum uit de agenda om te reserveren

Corona en uw reservering
Mocht deze retraite vanwege de coronamaatregelen niet door kunnen gaan, dan krijgt u de mogelijkheid om uw reservering door te schuiven naar een volgende datum waarop deze retraite plaatsvindt. Ook is het mogelijk uw reservering te ruilen naar een andere retraite van Klooster Nieuw Sion of deze te annuleren (met restitutie van het aankoopbedrag).

Een meerdaagse stilteretraite is een uitgelezen gelegenheid om het eigen innerlijk leven aandacht te geven. Klooster Nieuw Sion is daar een goede plek voor, omdat er stilte heerst, het gebed van de monniken nog voelbaar ‘in de muren zit’ en omdat er nog steeds viermaal daags een getijdengebed gebeden wordt door een getijdengemeenschap.

Ieder mens is een pelgrim op de eigen levensweg: een wegzoeker, een zinzoeker, misschien een Godzoeker. Wie zou niet graag een rustpunt in zichzelf vinden en een beter zicht op een zinvol leven in onze complexe, hectische wereld? De Geest van de Allerhoogste staat ons te allen tijde bij op onze zoektocht. Maar merken we dat in het dagelijks leven wel op?

Een paar dagen leven in het dagritme van de getijdengebeden schept ruimte om het verlangen in de diepere lagen van ons wezen te horen. Iedere mens heeft dat verlangen en elke deelnemer zal eigen ervaringen gewaarworden, gedragen door de verbondenheid binnen de retraitegroep.

Op dag 1 zullen we het klooster verkennen, teksten en psalmen lezen en samen stil leren zijn. Daarna begint een periode van 42 uur waarin niet gesproken wordt en eenieder de tijd tussen de gebeden en de maaltijden naar eigen inzicht invult. De maaltijden worden verzorgd door een gastvrouw/-heer en ook die zijn in stilte. Iedere deelnemer heeft op de ochtend van de derde dag een kort gesprek met de begeleider. De laatste middag wisselen we onze ervaringen uit.

De stilteretraite is van maandag tot en met woensdag en wordt begeleid door Bram Jansen. Bram Jansen heeft als gids van wandelgroepen vele – merendeels contemplatieve - kloosters in binnen- en buitenland van binnen leren kennen. Daar heeft hij de krachtige en heilzame werking van de stilte in een gebedsgemeenschap ervaren. Hij is door Jezuïeten gevormd als geestelijk begeleider en is als oblaat verbonden aan de Benedictijner Sint Adelbertabdij in Egmond-Binnen. Sinds zeven jaar begeleidt hij regelmatig meerdaagse stilte retraites in de Adelbertabdij (en een enkele keer op een andere plek).


Trainingen

Klooster Nieuw Sion

Nieuw Sion is een kloosterlijke haven waar je dichter bij God, jezelf en de natuur kunt komen. In het gastenhuis ben je welkom voor individueel verblijf of retraite.